Istoric

liceul toma socolescu
Liceul Tehnologic "Toma Socolescu" Ploiesti

Despre noi - Istoric

În data de 27.10.1958, prin Ordinul 240, s-a înființat Școala Profesională de Construcții care trebuia să pregătească o clasă de zidari, o clasă de dulgheri și o clasă de instalatori tehnico-sanitari.

În perioada 1958 – 1968, datorită dezvoltării continue a școlii, sediul acesteia s-a schimbat de mai multe ori. În anul 1968 sediul școlii se mută în locația actuală, sub denumirea “Liceul Industrial Nr. 5”.

Cu începere din anul 1971 școala este transformată în grup școlar de construcții având clase de școală profesională, de maiștri și sunt înființate primele clase de liceu industrial, cu profiluri în domeniul construcțiilor: constructori structuri, finisori, instalatori, mecanici pentru utilaje în construcții, electricieni, desenatori tehnici, tâmplari.

Evoluţia denumirii liceului:

• 1958 – Școala Profesională de Construcții;

• 1968 – Liceul Industrial Nr. 5;

• 1992 – Grupul Școlar Industrial de Construcții Montaj Nr.2. Ploiești;

• 1993 – Grupul Școlar Industrial “Toma N. Socolescu”;

• 2011 – Colegiul Tehnic ”Toma N.Socolescu”, numele unui ilustru architect al Ploieștiului;

• 2019 – Liceul Tehnologic ”Toma Socolescu”.

Liceul Tehnologic „Toma Socolescu” este o unitate școlară reprezentativă pentru Municipiul Ploiești, care promovează o educație modernă, conectată la standardele europene și oferă instrumentele de dezvoltare ale elevilor atât în context informal, cât și în context nonformal.

Școala este preocupată de crearea unui climat favorabil studiului și învățării continue, de siguranță, de promovare a unor seturi complexe de cunoștințe, abilități, atitudini și valori astfel încât elevii să fie responsabili și performanți pe piața muncii.

Școala noastră este preocupată constant de dezvoltarea în plan european și prin proiectele implementate în ultimii ani, prin activitățile desfășurate de elevi și profesori, Liceul Tehnologic „Toma Socolescu” a obținut titlurile de Școală Europeană, Școală eTwinning, Școală parteneră Microsoft și Acreditare Erasmus+ pentru Domeniul „Formare profesională” 2022-2027.

mission-gallery-01
mission-gallery-02
mission-gallery-03
mission-gallery-04
Misiunea școlii

Diversitate, incluziune sociala, valori

Școala noastră se angajează să promoveze și să asigure elevilor săi o pregătire la nivel înalt, în concordanță cu cerințele și evoluția societății, să ofere o educație centrată pe competențe potrivită cu obiectivele traseului lor profesional pe tot parcursul vieții.

Liceul Tehnologic „Toma Socolescu” Ploiești dorește să consolideze un climat pozitiv în şcoală, al diversității și incluziunii sociale, să dezvolte elevilor valori și credințe pentru a deveni cetățeni activi, atenți cu mediul înconjurător și integrați pe piața muncii atât în țară cât și în Uniunea Europeană.

Viziunea școlii

Dezvoltarea unei societăți durabile

Liceul Tehnologic „Toma Socolescu” Ploiești își propune să răspundă cerințelor unei educații de înaltă calitate, să formeze tineri conștienți de valoarea lor și răspunzători de rolul pe care îl au în dezvoltarea unei societăți durabile.

Sari la conținut