Calendar etape stabilire cifra de școlarizare învățământ profesional și dual – OMEN nr. 5402/01.11.2018
Conform prevederilor OMEN nr. 5402/01.11.2018, până la data de 23 noiembrie 2018, Liceul Tehnologic ”Toma Socolescu” desfășoară actiuni de popularizare în rândul operatorilor economici privind oportunitățile de solicitare de școlarizare în învățământul profesional și în învățământul dual, pentru anul școlar 2019-2020.
Până la data de 23 noiembrie 2018 operatorii economici pot solicita locuri în învățământul profesional și în învățământul dual, pentru anul școlar 2019-2020
03 Anexa 1_Metodologie IP_OMENCS 5033_Contract cadru
04_DUAL_Operatori economici_material prezentare
05_PROFESIONAL_Operatori economici_material prezentare
Anexa 1_OMEN 4798_2017_Contract_practica_dual
Anexa 2_OMEN 4798_2017_Certificat_practica_dual
CNDIPT_Anexa_2_OMEN 5031_Calendar_admitere_invatamant_dual_2019
HG 951_2017_CNDIPT_Hg bursa profesionala FINAL
Lege modif art 12 LEN, cazare si masa elevi
OMEN_3554_2017_Metod_org_func_dual si Contract de parteneriat
OMEN_3556_2017_Metod_cadru_admitere_dual_niv.3
OMENCS_5033_2016_met org funct prof si contract
OMENCS_5068_2016_met admitere_invatamant_profesional_de_stat
________________________________________________________________________
omencs-5069_2016
calendarul-admiterii
metodologia-admiterii-ip
ordin-5068_2016
ordin-5033_2016
anexa-5
anexa-4
anexa-3
anexa-2-contract-cadru
anexa-1-metodologia-organizare
____________________________
1_prez-dual_oug_81-oug-84
2_prez-dual_metod_org_dual
anexa-_1_contract-parteneriat
proiect_metodologie_org_funct_dual
_______________________________
Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu”
OMEN 3136
Procedura de admitere
Invatamantul profesional de 3 ani