Inspectoratul Școlar Județean Prahova aduce la cunoștința operatorilor economici interesați faptul că, pentru anul școlar 2022-2023, pot solicita școlarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional. Opțiunile vizează calificări cuprinse în Nomenclatorul calificărilor profesionale, aprobat prin H.G. nr.844/2002 cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul M.E. nr. 5513/28.10.2021 prevede  Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2022-2023.

Operatorii  economici, care doresc să se implice în parteneriate cu unităţi de învăţământ profesional şi tehnic, transmit solicitările de școlarizare, până la  data de 19 noiembrie  2021, astfel:

Solicitările din partea operatorilor economici pentru învățământul dual, se vor transmite la CNDIPT prin e-mail la adresa registratura.cndipt@gmail.com.     

Solicitările din partea operatorilor economici pentru învățământul profesional, se vor transmite la unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic sau  prin e-mail la inspectoratul școlar la adresa ionescu57@gmail.com           

Vă rugăm să transmiteți calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional, pentru anul școlar 2022-2023, operatorilor economici din zonă și partenerilor în efectuarea stagiilor de instruire practică.

 Vă  anexăm următoarele documente:

1.         Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare in învăţământul dual şi in învăţământul profesional pentru anul școlar 2022-2023 aprobat prin OME nr 5513 din 28 octombrie 2021

2.         Solicitare_operator_DUAL_2022_2023

3.         Solicitare_operator_PROFESIONAL_2022_2023