În perioada 24 august – până la începerea anului şcolar 2020-2021 – la ISJ Prahova se fac  repartizări și redistribuiri pe locurile libere de la  învățământul profesional de stat /  învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021.

Absolvenții clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare sau au fost admiși, dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere în perioada prevăzută de metodologia de admitere, care solicită un loc în învăţământul profesional vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană pe locurile rămase libere.

Vă transmitem:

1.Calendarul înscrierii la Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova  pentru repartizări și redistribuiri pe locurile libere de la  învățământul profesional de stat /  învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021

2.Model cerere înscriere inv. profesional

3.Locurile libere în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual

Inspector școlar,

Prof. Ion Ionescu