Centre de incluziune socio-profesională a tinerilor aflaţi în situaţie de risc este un proiect finaţat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare socială.  Grupul  ţintă principal al proiectului sunt tinerii aflaţi în situaţie de risc.  Grupuri ţintă secundare, părinţii şi tutorii sau alţi membri ai familiilor tinerilor care fac parte din grupul ţintă principal, personal/profesionişti /voluntari care lucrează cu /furnizează servicii pentru tinerii care fac parte din grupul ţintă principal (profesori, îngrijitori, lucrători sociali, asiatenţi sociali, psihologi).

Promotor: Inspectoratul Şcolar Judeţean ,  Prahova

 Parteneri în proiect: Asociaţia Centrul de Resurse Apollo şi Romers Rettigheter, Norvegia.

Perioada de derulare a proiectului: februarie 2015 –ianuarie 2016

Perioada de sustenabilitate: următorii 5 ani

În implemenatarea proiectului au fost implicate 5 unităţi de învăţământ preuniversitar , una dintre ele fiind Colegiul Tehnic “Toma N . Socolescu “, Ploieşti .

Echipa de proiect a Colegiului Tehnic “Toma N . Socolescu “ este alcătuită din :

Coordonator Centru de incluziune: Director,  prof. Rodica Avramescu

Consilier (orientare şcolară şi dezvoltare abilităţi de viaţă ): prof. Mihaela Andronescu

Educaţie remedială matematică : prof. Felix Tuinete

Educaţie remedială limba română : prof. Carmen Clucerescu Obiectivul proiectului îl reprezintă  îmbunătăţirea integrării socio-profesionale prin crearea unui centru de incluziune în şcoala noastră. Acesta a oferit activităţi de educaţie remedială (limba şi litertura română, matematică, dezvoltarea abilităţilor de viaţă şi orientare profesională), Şcoala după şcoală, activităţi de tipul Şcoala părinţilor şi campanii

de conştientizare, dezvoltând măsuri integrate, efective şi eficiente pentru 80 de tineri în situaţie de risc din învăţământul preuniversitar, creşterea accesului la serviciile publice , furnizate în sistemul de educaţie.

            Proiectul s-a finalizat prin crearea unui Centru de incluziune socio-profesională în şcoala noastră, dotat cu: bănci , birouri , 8 calculatoare, o imprimantă , un video proiector şi un flip-chart . În afară de activităţile de educaţie remedială, elevii au beneficiat de participarea la două tabere , una la Predeal , alta la Bran şi  de echipamente sportive . Totodată în cadrul taberelor au participat la ateliere de pictură, dans şi teatru astfel încât la finalul proiectului s-a putut organiza o expoziţie de tablouri realizate de elevi şi un Festival al Tinerelor Talente a căror organizare le-a aparţinut în totalitate.

            Centrul de incluziune socio-profesională continuă să funcţioneze în liceul nostru şi după încheierea proiectului. Elevii aflaţi în situaţie de risc continuă să participe la activităţile remediale în vederea obţinerii unor rezultate mai bune, dar şi la activităţile modulelor de dezvoltarea abilităţilor de viaţă şi orientare profesională prin organizarea de ateliere non – formale . Echipa de proiect consideră că acest proiect a avut un impact extraordinar asupra instituţiei , elevilor şi părinţilor prin formarea unor competenţe durabile (informare şi cooperare , sprijinirea iniţiativelor, promovarae egalităţii de şanse).

                                               Coordonator Centru de incluziune – LT”Toma Socolescu”

                                                                  Director, prof. Rodica Avramescu

                                     Consilier –activităţi de orientare şcoalară şi dezvoltare abilităţi de viaţă

                                                                 Prof . Mihaela Andronescu

Prezentarea proiectului
Proiectul la C.T. Toma Socolescu
Elevi participanti
Orar