Liceul Tehnologic “Toma Socolescu” participare la Strategia de Tineret a Județului Prahova Asociația ARES’EL din Ploiești a lansat proiectului TinPrahova, proiect ce urmărește facilitarea colaborării la nivel județean între tineri și actorii implicați în domeniul tineretului, în special factorii de decizie responsabili de dezvoltarea politicilor locale și județene de tineret, cu scopul demarării procedurilor necesare pentru elaborarea Strategiei de Tineret a Județului Prahova. Proiectul TinPrahova este finanțat de către Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 3 – Dialog. Incepand cu 2019 Liceul Tehnologic “Toma Socolescu” este partner local în dezvoltarea Strategii de tineret pentru județul Prahova. Proiectul sprijină și facilitează participarea societății civile și ONGurilor în dezvoltarea de politici de tineret, participarea tinerilor în dialogul structurat, schimbul de bune practici la nivel județean între ONGuri, instituții și autoritățile publice, iar prin elaborarea Strategiei de Tineret a Județului Prahova vom contribui la dezvoltarea strategică a sectorului de tineret prahovean. Participarea tinerilor la viața democratică reprezintă un pilon al dezvoltării sustenabile a unei comunități și de aceea, prin acest proiect ne propunem: 1.Identificarea problemelor și nevoilor actuale a tinerilor prahoveni ca punct de plecare pentru elaborarea Strategiei de Tineret a Jud Prahova prin implicarea a 390 de tineri la nivel județean în 13 consultări organizate pe parcursul a 6 luni în 10 localități din Județul Prahova și aplicarea unui chestionar unic la nivel județean pe un eșantion de peste 2000 de tineri cu vârste cuprinse între 13 și 30 de ani. 2.Consolidarea politicilor și mecanismelor județene de susținere a activității de tineret și colaborare în domeniul tineretului prin abordarea strategică a minim 75% din problemele și nevoile tinerilor prahoveni în cadrul Strategiei de Tineret a Județului Prahova. 3.Creșterea gradului de încredere al autorităților publice în tineri și al tinerilor în procesul de luare al deciziilor prin facilitarea comunicării și colaborării între 470 tineri și 95 reprezentanți ai ONGurilor, autorităților și instituțiilor publice pe durata proiectului.