Proiectul  Centre de incluziune socio-profesională a tinerilor aflaţi în situaţie de risc

continuă să se deruleze . Activităţile asumate prin proiect au continuat în perioada 01.01. 2019-31.12.2019.  Elevii aflaţi în situaţie de risc continuă să participe la activităţile remediale la matematică şi limba română, în vederea obţinerii unor rezultate mai bune, dar şi la activităţile modulelor de dezvoltarea abilităţilor de viaţă şi orientare profesională prin organizarea de ateliere non – formale . Echipa de proiect consideră că acest proiect a avut un impact extraordinar asupra instituţiei , elevilor şi părinţilor prin formarea unor competenţe durabile (informare şi cooperare , sprijinirea iniţiativelor, promovarea egalităţii de şanse).

                                               Coordonator Centru de incluziune – LT”Toma Socolescu”

                                                                  Director, prof. Rodica Avramescu

                                     Consilier –activităţi de orientare şcoalară şi dezvoltare abilităţi de viaţă

                                                                 Prof . Mihaela Andronescu