Ca urmare a lansării în data de 03.01.2019 a procedurii de Selecţie a unui Consultant Individual, în vederea contractării serviciilor de SERVICII DE CONSULTANȚĂ, au fost primite și examinate un număr de 3 scrisori de interes. În urma evaluării dosarelor, doamna Dumitru Nicoleta Constantina a obţinut cel mai mare punctaj şi a fost selectată pentru servicii de consultanţă.
Selectie Consultanti – detalii in documentele atasate:
2019 Anexa 5.2.2 Invitatie de participare_SCI
2019 SCI Anexa 5.1 Termeni de referinta