LICEUL  TEHNOLOGIC „TOMA  SOCOLESCU” PLOIEŞTI

   ŞI 

CASA  CORPULUI  DIDACTIC  PRAHOVA

PROIECTE  EDUCAŢIONALE

AN  ŞCOLAR  2018 – 2019

                                                                                                                                       
       p1
p2