Ca urmare a lansării în data de 19.11.2018 a Invitaţiei de participare pentru achiţia de echipament IT, au fost primite și examinate un număr de 3 oferte. În urma evaluării dosarelor s-a constatat că nicio oferta nu a îndeplinit condiţia de încadrare în bugetul alocat.
Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, Ploieşti relansează Invitaţia de participare pentru achiziţia de echipamente IT.
Invitatie (contine si Termeni si conditii de livrare) /Specificatii tehnice – in documentele atasate.
20.11.2018 IT Anexa 6.2.1 Invitatie de participare_Bunuri 2018.11
20.11.2018 IT Anexa 6.1.1 Specificatii tehnice_Bunuri_Servicii