Ca urmare a lansării în data de 20.11.2018 a procedurii de Selecţie a unui Consultant Individual, în vederea contractării serviciilor de SERVICII DE CONSULTANȚĂ, au fost primite și examinate un număr de 4 scrisori de interes. În urma evaluării dosarelor, doamna Dumitru Nicoleta Constantina a obţinut cel mai mare punctaj şi a fost selectată pentru servicii de consultanţă.
Selectie Consultanti – detalii in documentele atasate
20.11.2018 SCI Anexa 5.1 Termeni de referinta
20.11.2018 Anexa 5.2.2 Invitatie de participare_SCI