Concursul Național EuroScola 2017

Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu” din Ploiești din iunie 2017 a început ofcial, prin anunțarea în cadrul Consiliului profesoral, pregătirile pentru aplicația pentru Concursul Național EuroScola 2017.
Deoarece, anul 2018 a fost numit drept „Anul european al patrimoniului cultural”, în conformitate cu regulile concursului, echipa de proiect, prof. Dragomir Marian și prof. Horgoș Maria, alături de un echipaj format din 16 tineri din clasele a X-a D și a XI-a D, F și G din cadrul Colegiului Tehnic „Toma N. Socolescu” au decis să aleagă tema Muzeului Ceasului „Nicolae Simache” Ploiești.
Muzeul Ceasului din Ploiești este unicul muzeu de acest fel din România, și cuprinde o bogată colecție de ceasuri făurite de meșteri vestiți din Europa. Muzeul Ceasului “Nicolae Simache”, cu un patrimoniu de peste 2000 de piese, este unul dintre cele mai vizitate muzee din municipiul Ploiești și județul Prahova, atrăgând anual circa 30.000 de vizitatori.
Obiectivul proiectului „Time Leap into Ploiești” este familiarizarea tinerilor beneficiari direcți și indirecți cu istoria orologiilor și cu istoria orașului Ploiești, muzeul fiind găzduit într-o clădire de patrimoniu. Casa în care funcționează Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” Ploiești, construită în stil romantic, în jurul anului 1890, a aparținut lui Luca Elefterescu (1853 – 1925), una dintre cele mai importante personalități ale județului Prahova și ale orașului Ploiești.
Un alt obiectiv este legătura înte generații și prezentarea unor modele culturale tinerilor. Astfel, se va cerceta viața lui Nicolae Simache, personalitate complexă a culturii și învățământului prahovean, ctitorul muzeelor prahovene. Viața și activitatea profesorului Nicolae Simache, au devenit subiecte de inspirație în literatură și cinematografie, atât în timpul vieții cât mai ales după moarte (16-17 ianuarie 1972). Colegul său de catedră, Paul D. Popescu a sintetizat activitatea profesorului Nicolae Simache printr-o frumoasă metaforă: „a fost o flacără care a ars și arzând a luminat”.
Un al obiectiv este formarea de deprinderi de lucru în echipă a tinerilor care fac parte din echipa de proiect și de formare a unor deprinderi de public speaking prin caravana care se desfășură în Județul Prahova pentru a populariza Muzeul Ceasului “Nicolae Simache” în diversele instituții de învățământ și culturale partenere în cadrul acestui proiect
Marian Dragomir
22054401_1488717451219796_1615022218_n (1)
22054650_1488719014552973_534952332_n
22091448_1488717007886507_2032172363_n
22091600_1488716754553199_465982934_n
22093307_1488717647886443_413973254_n
22093363_1488717134553161_91043813_nMaria Horgoș