MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
COLEGIUL TEHNIC TOMA N. SOCOLESCU,
MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDEŢUL PRAHOVA
NR. 237/02.02.2016

ANEXA 15

CONDIŢII  SPECIFICE

pentru selectarea cadrelor didactice ce participă la etapa de

pretranfer consimţit între unitatile de învăţământ

 
1. SA NU AIBA ABATERI DISCIPLINARE
2. SA AIBA CURSURI DE FORMARE FINALIZATE CU ELIBERARE DE  ADEVERINTE, CERTIFICATE, DIPLOME
3. SA AIBA CALIFICATIVUL FOARTE BINE IN ULTIMII 3 ANI
 
Nota:
Condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante au fost vizate de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, luându-se  în considerare faptul că acestea nu sunt  discriminatorii, nu încalcă şi nu sunt  contrare prevederilor prezentei Metodologii şi legislației în vigoare.
 
DIRECTOR,
PROF. RODICA AVRAMESCU