Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu” Ploiești, drumul european spre cunoașterea unei meserii
Erasmus+ reprezintă programul Comisiei Europene care oferă oportunităţi pentru elevii din învăţământul vocaţional (şcoli profesionale, licee şi şcoli postliceale) de a se forma profesional şi de a dobândi experienţă la locul de muncă, experienţă care să le permită de asemenea dezvoltarea de noi abilităţi şi competenţe de comunicare într-o limbă străină. Stagiile de formare profesională în altă ţară îmbunătăţesc procesul de tranziţie de la educaţie şi formare către piaţa muncii consolidând în acelaşi timp cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale.
Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu”  Ploiești este beneficiarul, în perioada 25.08.2015 – 24.08.2016, unui proiect de mobilitate de formare profesională ”Specializare europeană în formarea viitorilor tehnicieni în construcții”, proiect numărul: 2015-1-RO01-KA102-014245, ce deschide perspectiva unei viziuni europene în ceea ce privește formarea tinerilor din cadrul colegiului.
Uniunea Europeană îşi propune drept obiectiv ca economia din spaţiul european să devină cea mai competitivă şi dinamică, capabilă de creştere sustenabilă, cu locuri de muncă mai multe şi mai bune, cu o mai mare coeziune socială. Pentru realizarea acestui obiectiv, competitivitatea organizaţiilor trebuie să se îmbunătăţească continuu, în condiţiile unei pieţe a muncii care să se adapteze rapid la schimbările din mediul economic, social şi informaţional şi a modernizării procesului muncii bazat pe calificări superioare. Astfel, obiectivele proiectului au la baza aceste deziderate:
1. Îmbunătățirea pregătirii profesionale a participanţilor și accesul la noile tehnologii din domeniul construcției și proiectării de lucrări publice, prin contactul cu firme şi specialişti ale unora  dintre cele mai dezvoltate industrii de construcţii din Europa;
2. Dezvoltarea abilităților și competențelor practice, la standarde europene, în vederea promovării ocupării forței de muncă cu grad înalt de calificare, facilitând inserția tinerilor pe piața muncii.
3. Îmbogățirea experienței personale prin contactul cu o altă realitate europeană, pentru asigurarea unei bune tranziții de la școală la viața activă.
Partenerii din cadrul proiectului sunt din Spania: GRANHABYV CONSTRUCCION SL, Peligros, Andalucia, partenerul intermediar din Spania este M.E.P. Europrojects Granada, Andalucia; și Portugalia: Fersil-Construção Civil e Compra e Venda de Propriedades Lda, Barcelos și VASCO MATOS, UNIPESSOAL, LDA, Barcelos, partener intermediar fiind Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, Barcelos.
Proiectele europene se adresează tinerilor din cadrul colegiului în vederea dezvoltării competențelor cheie din cadrul curriculumui național cât și cele opt competenţe cheie pentru învăţarea de-a lungul întregii vieţi. Proiectul are un grup țintă bine determinat, 32 de elevi, din clasa a XI-a, profil tehnic, nivel 4, domeniul: Construcții, instalații și lucrări publice, care vor fi împărțiți în 2 grupe – 16 elevi de la calificarea „Tehnician desenator pentru construcții și instalații” și 16 participanți, calificarea ”Tehnician în construcții și lucrări publice”.
Elevii și profesorii însoțitori, Dir. Adj. Prof Ilie Ileana și Prof. Donțu Carmen, se pregătesc la începutul semestrului al II-lea din anul școlar 2015- 2016 de perioada de stagiu practic de trei săptămâni. Astfel, elevii din fluxul I vor desfășura activitatea practică în  Barcelos – Porto Portugalia (22.02.2016-11.03.2016), în timp ce elevii din fluxul II vor desfășura activitatea practică în  Peligros – Granada, Spania (22.02.2016-11.03.2016).
La încheierea programului de plasament, reprezentantul organizaţiei de primire va valida competenţele dobândite de participanţi prin semnarea Certificatului de Mobilitate Europass, în timp ce Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu” Ploiești  va înregistra şi elibera Certificatul Europass participanţilor. În Certificatul Europass vor fi consemnate şi competenţele lingvistice, organizatorice şi sociale dobândite de către participanţi şi care vor intra în portofoliul de pregătire al participanţilor.

Comisia de Proiecte și Programe Europene
Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu” Ploiești