ANUNT

Colegiul Tehnic „TOMA N. SOCOLESCU”, Municipiul Ploiești va face în perioada 14.12.2015 – 23.01.2016, selecţia elevilor participanţi la Proiectul Erasmus + cu titlul ”Acting 2 Speak English”, număr proiect NR. 2015-1-BG01-KA219-014229_2. Proiectul este finanţat de         Uniunea Europeana prin programul Uniunii Europene pentru educaţie, formare profesională, tineret şi sport 2014-2020.
Proiectul Erasmus +”Acting 2 Speak English” se adresează elevilor clasei a a IX-a și a X-a, iar GRUPUL ŢINĂ va fi alcătuit din 24 de elevi.
Selectarea elevilor participanți se va face pe bază de dosar de candidatură și concurs.
Concursul de selecţie , va avea loc în perioada 19 – 20.01.2016 şi constă în:
1. evaluarea portofoliilor conform unei grile de evaluare- 33%
2. verificarea cunoştinţelor  de limbă engleză  – proba orală, nivelul admis  minim A2 – 33%
3. interviu motivațional  -33%
Dosarul se va înregistra le secretariatul unității în perioada 14.12.2015 – 18.01.2016 și va conține:
Ø  CV in format Europass
Ø  Copie după Cl
Ø  Scrisoare de intenţie
Ø  Recomandare din partea profesorului diriginte
Ø  Adeverință medicală
Datele de desfășurare ale probelor de concurs sunt:
Probă Limba Engleză                       19.01.2016
lnterviu motivational                      20.01.2016
Afisarea rezultatelor                       22.01.2016
Termenul pentru contestatii este 24 de ore din momentul afişării rezultatelor. Contestațiile se depun la secretariatul școlii.
Lista finală cu participantii la mobilitate va fi afișată în termen de 24 de ore de la solutionarea contestațiior.