CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII  FUNCTIILOR VACANTE DE ANALIST PROGRAMATOR, LABORANT FIZICA CHIMIE, AMBELE PE PERIOADA NEDETERMINATA, DIN CADRUL COLEGIULUI TEHNIC „ TOMA N.SOCOLESCU”, MUNICIPIUL PLOIESTI


REZULTATUL INTERVIULUI

Nr. 
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctajul interviu Rezultatul interviului
1 MANUCU ELENA DENISA 10.00 ADMIS
2 TRANDAFIR CRISTIAN  SORIN 10.00 ADMIS

 
REZULTATUL PROBEI PRACTICE

Nr. 
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei practice Rezultatul probei practice
1 MANUCU ELENA DENISA 9.00 ADMIS
2 TRANDAFIR CRISTIAN  SORIN 8.00 ADMIS

 
REZULTATUL PROBEI SCRISE

Nr. 
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1 IONITA ALEXANDRA IOANA ABSENT NEPREZENTAT
2 MANUCU ELENA DENISA 9.00 ADMIS
3 TRANDAFIR CRISTIAN  SORIN 6.80 ADMIS

 
REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE

NR.CRT NUMELE SI PRENUMELE CANDIDATULUI FUNCTIA PENTRU CARE SUSTINE CONCURS REZULTATUL SELECTIEI
1 IONITA ALEXANDRA IOANA LABORANT FIZICA CHIMIE ADMIS
2 MANUCU ELENA DENISA LABORANT FIZICA CHIMIE ADMIS
3 TRANDAFIR CRISTIAN  SORIN ANALIST PROGRAMATOR ADMIS

 
PRESEDINTE COMISIE CONCURS,                                 SECRETAR COMISIE CONCURS,
DIR.ADJ. MIHAI ADRIANA                                         PROF. CAPRARU STELUTA
 
 
Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu”, cu sediul în localitatea Ploieşti, str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr. 328, judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea  urmatoarelor posturi :

  • ANALIST PROGRAMATOR, pe durată nedeterminată,  nivelul postului : studii superioare, 1 normă.
  • LABORANT FIZICA- CHIMIE , pe durată nedeterminată,  nivelul postului : studii superioare, 1 normă.

PROBA SCRISĂ a concursului va avea loc în data de 18.01.2016 , ora 9,00, PROBA PRACTICĂ va avea loc în data de 20.01.2016, ora 12,00,  iar  INTERVIUL in data de 22.01.2016, ora 9,00, la sediul instituţiei .
ÎNSCRIEREA LA CONCURS :
Dosarele de concurs se depun în perioada  04.01.2016 – 14.01.2016,  între orele 9,00-14,00 la secretariatul Colegiului Tehnic “Toma N. Socolescu”, cu sediul în localitatea Ploieşti. Persoana de contact: secretar şef Alexandru Roxana, telefon 0244/552251,e-mail: tsocolescu@yahoo.com.
Relaţii privind bibliografia, tematica de concurs şi înscrierea sunt afişate la sediul instituţiei din localitatea Ploieşti, str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr. 328, judeţul Prahova şi pe site-ul oficial al Colegiului Tehnic “Toma N. Socolescu”, www.tnsoc.ro secţiunea Anunţuri.
Condiţii necesare pentru ocuparea postului:
-studii superioare  de specialitate  ( informatică şi  fizică-chimie, protecţia mediului ) , absolvite cu examen de licenţă sau studii postuniversitare  in profilul postului ;
-cunoştinţe operare PC în vederea instalării şi utilizării aplicaţiilor de specialitate oficiale furnizate de către ministere sau alte autorităţi şi întreţinere reţea.
 
DOSARUL DE CONCURS VA CONTINE:
1. Curiculum vitae
2  Cerere de inscriere la concurs
3. Adeverinţă medicală (de la medicul de familie) apt angajare
4. CI original şi copie xerox,
5. Certificat de naştere original şi copie xerox.
6. Certificat de căsătorie original şi copie xerox (dacă este cazul);
7. Certificat naştere copil, original şi copie xerox (dacă este cazul);
8 Acte de studii original şi copie xerox
9. Carnet de muncă original şi copie xerox:
10. Adeverinţă de vechime în muncă şi în specialitate la 31.12.2015;
11. Cazier judiciar sau document din care să  rezulte că a solicitat cazierul şi declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu postul. Cazierul se depune la dosar până la data primei zile de concurs.
 
DEPUNEREA DOSARULUI
Dosarul complet se depune la secretariatul COLEGIULUI TEHNIC TOMA N. SOCOLESCU, MUNICIPIUL  PLOIESTI în perioada 04.01.-14.01.2016  între  orele 9 .00 – 14.00.
 

SELECTIA DOSARELOR
Selecţia dosarelor de înscriere se face până pe data de 15.01.2016,  orele 10.00-12.00.
Rezultatul selectării dosarelor se afişează cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”.
Contestaţiile cu privire la rezultatul selectiei dosarului se depun in data de 15.01.2016, orele 12.00-14.00.
Contestatiile se soluţionează până  în data de  15.01.2016,  ora 16.00.
 
Bibliografie pentru postul de LABORANT FIZICA- CHIMIE :
–          Legea nr.1 / 2011 , Legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
–          Legea 360 din 02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice modificat cu Legea nr. 263/ 2005, Legea 254/2011 ;
–          Norme NTSM / PSI Legea 319/2006 cu completarile si modificarile ulterioare
–          Programe scolare pentru activitatea de laborator fizica, chimie, protectia mediului;
–          Tusa de fizica pentru liceu , editura Didactica 1978, autor fizician octavian Ioacob, ing Monica Aurite, ing. Adriana Btarianu, ing. Constanta Pitigoi, ing. Emil Vulcu, ing. Ioan Petrescu ;
 
Bibliografie pentru postul de ANALIST PROGRAMATOR :
–          Arhitectura sistemelor de calcul,  autor  Grigore Albeanu, Editura Fundatia Romania de Maine
–          Microsoft Office 2007. Ghid vizual rapid , autor schwartz Steve, Editura Niculescu
–          Retele locale de calculatoare, autori adrian Munteanu , Valerica Greavu Serban, Editura Polirom
–          Internet
Tematica de concurs pentru postul de ANALIST PROGRAMATOR :
–          Sistemul de calcul;
–          Microsoft Office ( Word, Excel, Acces, Outlook);
–          Retele de calculatoare ( creare si intretinere retele calculatoare , instalare soft)
 
 
Director,
Prof. Rodica Avramescu