Agența Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) a acordat unităţii noastre şcolare, Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu” din Ploiești, un vot de încredere. Astfel, în intevalul 01.08.2015- 31.07.2017, se va desfăşura in instituția noastră un Parteneriat Strategic, “Acting 2 Speak English” 2015-1-BG01-KA219-014229 cofinanțat din fonduri europene în cadrul Programulu “Erasmus Plus”.  Programul se adresează instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi private, urmărind dezvoltarea cunoaşterii şi înţelegerii diversităţii culturale şi lingvistice europene în rândul profesorilor şi elevilor; sprijinirea elevilor pentru a dobândi competenţele şi abilităţile necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională şi cetăţenie activă.
Parteneri în această activitate sunt liceele “Finansovo-stopanska gimnaziya Vasil Levski”, Bulgaria, “Hadim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”, Turcia, “Zespol Szkol w Zychlinie” Plonia  și “Istituto Tecnico Commerciale Fabio Besta” Italia.
Obiective proiectului vizează competențe de comunicare într-o limbă străină:
a. Competențe de comunicare în limba engleză, accentul fiind plasat asupra limbii engleze folosită în viața de zi cu zi și creșterea motivației elevilor de a învăța limba engleză de bază;
b. Dezvoltarea de competențe comunicaționale în limba engleză utilizată în cadrul curiculumului școlar din cadrul nivelului inferior liceal din cadrul Programei Cadu a ministerelor de resort din țările partenere;
c. Îmbunătățirea competențelor comunicaționale într-o limbă străină în domeniul tehnic și dezvoltarea competențelor comunicaționale într-o limbă străină în domeniul sportiv.
Scopul proiectului îl reprezintă implicarea a 100 de elevi cu vârste cuprinse între 14 şi 16 ani în activităţi de comunicare în limba engleză, 12 dintre aceştia urmând a participa la mobilităţi transnaţionale. Alături de elevi, din grupul ţintă fac parte şi 50 de profesori care vor derula activităţile propuse, 9 vor participa la mobilităţi transnaţionale.
În periooada 16 noiembrie 2015 și 22 noiembrie 2015 se desfășoară prima etapă a proiectului, întâlnirea transațională din Zyclin, Plonia. La întâlnire va lua parte domnul profesor Dragomir Marian, coordnoatorul proiect din partea Colegiului Tehnic “Toma N. Socolescu” și doamnele profesor Horgoș Maria și Gunia Silvia.
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului și Comisia nu este responsabilă pentru eventual utilizare a informațiilor pe care le conține.