Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu”, cu sediul în localitatea Ploieşti, str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr. 328, judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea postului de ÎNGRIJITOR ŞCOALĂ,  TREAPTA PROFESIONALA I, pe durată nedeterminată, nivelul postului: studii  generale / medii .
PROBA SCRISĂ a concursului va avea loc în data de 23.11.2015 , ora 9:00, PROBA PRACTICĂ va avea loc în data de 25.11. 2015, ora 12:00, iar INTERVIUL in data de 26.11.2015 , ora 9:00, la sediul instituţiei .
ÎNSCRIEREA LA CONCURS :
Dosarele de concurs se depun în perioada 2.11.2015 – 13.11.2015, între orele 9:00-12:00 la secretariatul Colegiului Tehnic “Toma N. Socolescu”, cu sediul în localitatea Ploieşti. Persoana de contact: secretar şef Alexandru Roxana, telefon , fax 0244/552251,  e-mail: tsocolescu@yahoo.com.
Relaţii privind bibliografia, tematica de concurs şi înscrierea sunt afişate la sediul instituţiei din localitatea Ploieşti, str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr. 328, judeţul Prahova .
Condiţii necesare pentru ocuparea postului:
-studii generale / medii ;
-vechime în minim 3 ani ;
-disponibilitate de lucru in doua schimburi ;
– domiciliul stabil in Ploiesti.