TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBTINUTE
LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONTABIL SEF, LA PROBA SCRISA

 

NR.CRT    Numele si prenumele candidatului                       Rezultatul  la proba scrisa
1                          BOERESCU NICOLETA                                          ADMIS
 
 
Termen de contestatie : 05.10.2015 ora 12.00
Rezultat contestatie :    06.10.2015 ora 10.00