În perioada 24-30 noiembrie 2014 se va desfășura – sub genericul ”Oportunități de dezvoltare personală prin educație nonformală” – a XV-a ediție a ”Festivalului Național al Șanselor Tale”.
Având în vedere importanța acordată educației și învățării în contexte nonformale, atât pentru copii cât și pentru adulți, în documentele europene, dar și prin acțiuni concrete desfășurate de instituții educaționale, vă recomandăm ca, în colaborare cu autoritățile publice locale, locații de cult și cultură, asociații sportive, organizații nonguvernamentale, părinți să organizați și să coordonați activități și programe educative, cultural-sportive care să valorifice valențele multiple ale educației nonformale în formarea personalității elevilor, precum:
§ Promovarea documentelor europene și naționale referitoare la educația nonformală,
§ Activități de învățare nonformală în sprijinul învățării formale,
§ Dezbateri, colocvii, seminarii, simpozioane, lectorate;
§ Acțiuni, activități culturale, sportive, de educație civică, educație pentru valorile democrației, educație pentru protecția mediului, educație religioasă, educație estetică;
§ Prezentări de imagini foto, expoziții,lansări de filme, de carte, de programe educaționale;
§ Diseminarea exemplelor de ”bune practici”.
Pentru întocmirea Programului de acțiuni 24-30 noiembrie 2014, vă rugăm să transmiteți până la data de 17 noiembrie 2014, ora 16.00, temele activităților încadrate în prevederile de mai sus, pe carele veți desfășura în această perioadă, accesând linkul
Temele activităților