INVITAŢIE
Colectivul
Colegiului Tehnic ,, Toma N.Socolescu ,, Ploieşti ,are plăcerea sǎ vǎ invite la
SIMPOZIONUL NAŢIONAL
cu tema
,,O viatǎ farǎ riscuri ! Securitatea si sǎnǎtatea mea “
Acesta se va desfăsura in cadrul
Cercului Pegagogic de Securitate si Sǎnǎtate in muncǎ
in ziua de 29 Noiembrie 2012, ora 9.00
in Amfiteatrul liceului
Pentru informaţii suplimentare vǎ rugam sǎ vǎ adresaţi
prof.coordonator : Marin Liviu
tel : 0763/661453
si pe site-ul www.isj.ph.edu.ro
Detalii…