Mai sunt 3 zile pentru depunerea aplicațiilor

Fundația Pentru Comunitate și compania MOL România a lansat programul „Pot ajuta?” – MOL – Program pentru Promovarea Talentelor, pentru elevi între 8-18 ani.
Fond de sponsorizare 290.000 lei.
Termen depunere aplicații 15 iunie 2012.
POT AJUTA? – MOL – PROGRAM DE PROMOVARE A TALENTELOR
EDIȚIA 2012
Fundația Pentru Comunitate în colaborare cu MOL România anunţă ediția 2012 al programului „POT AJUTA?” – MOL – PROGRAM DE PROMOVARE A TALENTELOR, la care se pot înscrie elevi născuți între anii 1994 și 2004 inclusiv, şi echipe de sportivi sau ansambluri artistice de la şcoli, licee, cluburi sportive sau de expresie artistică din România, cu elevi din categoria de vârstă sus menționată, care au obţinut rezultate foarte bune la concursuri naţionale şi internaţionale în domeniul sportiv sau artistic şi au nevoie de sprijin material pentru dezvoltarea şi continuarea carierei.
MODALITATEA ACORDĂRII SPONSORIZĂRII
Un solicitant poate să obțină finanțare în valoare maximă de 10.000 lei pentru:
A. achiziţionare de materiale, echipament, instrumente sau alte produse necesare pregătirii solicitantului în vederea obţinerii de performanţe în domeniul sportiv sau artistic. Nu se acceptă solicitările de achiziționare a unor mijloace fixe pentru dotarea sălilor de sport.
B. acoperirea cheltuielilor de transport pentru participanţi, ca să poată ajunge la concursuri internaţionale şi naţionale, antrenamente, tabere de antrenament, cantonamente, respectiv competiţii, tabere de profil, cursuri, expoziţii, concerte.
Ghidul programului şi formularele de aplicare se găsesc pe site-ul http://www.pentrucomunitate.ro/ precum și pe http://www.molromania.ro/.
Fundația Pentru Comunitate
tel. 0755-04699