Obiectivul principal al Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu”, a fost întotdeauna, asigurarea resurselor umane,în funcţie de cerinţele, prevăzute în Statutul Personalului Didactic, Legea Învăţământului 84/1995 şi Hotărârea Guvernului 281/1993, precum şi de numărul de posturi aprobat.
Dacă în 1958, şcoala beneficia de o încadrare a 16 profesori, ingineri şi maiştri, ajungea în anii `90 să atingă cifra de 50 de persoane. Este evidentă şi creşterea numărului de clase de la 3 la 48.  Până în anul 2000, numărul de cadre didactice creşte la 85, dintre aceştia 58 erau titulari, cu grade didactice, astfel: 26 cu gradul I; 11 cu gradul II; 12 definitivi şi 9 debutanţi. În anul şcolar, 2005-2006, la Grupul Şcolar Industrial „Toma N. Socolescu”, funcţionau 115 cadre didactice, din care: 63 de titulari în învăţământ, 31 suplinitori, 21 pensionari şi asociaţi.
În anul şcolar, 2009-2010, colectivul didactic este format din 120 de cadre didactice, din care 66 titulari şi 54 suplinitori.
Printre cadrele didactice ale liceului nostru s-au aflat sau se află şi foştii elevi, deveniţi colegi de cancelarie, cu   profesorii lor: Donţu Carmen, Căpraru Steluţa, Marin Liviu, Muşat Constantin.
Personalul didactic auxiliar este format din 13 persoane: o bibliotecară, două laborante, trei secretare, un ajutor analist, doi administratori patrimoniu, un tehnician merceolog, un pedagog, un supraveghetor de noapte.
Personalul nedidactic cuprinde 15 persoane din care opt îngrijitoare, o spălătoreasă, patru paznici şi doi muncitori calificaţi.
Urmărind evoluţia de la Şcoala Profesională până la Grupul Şcolar „Toma N. Socolescu”, în cei 51 de ani de existenţă, se disting câteva particularităţi, care trebuie menţionate:
–          istoria şcolii este legată indisolubil de dezvoltarea industriei prahovene, iar după 1990, de schimbările armonizate la noile cerinţe ale economiei de piaţă;
–          conducerea liceului a fost întotdeauna, bine reprezentată, prin directori şi directori adjuncţi de mare probitate profesională şi managerială;
–          extinderea şcolii, în ritm alert şi ascendent, s-a făcut, relativ, într-o perioadă scurtă de timp, în toate direcţiile prioritare ca: profiluri şi meserii, număr de clase, bază logistică, dar mai ales, în selectarea profesorilor, inginerilor, şi maiştrilor, care au asigurat calitate învăţământului;
–          existenţa în permanenţă a unei continuităţi între etapele de dezvoltare ale liceului, chiar dacă uneori conducerile s-au schimbat;
–          instaurarea unui climat propice în rândul cadrelor didactice şi al elevilor, caracterizat prin disciplină, perseverenţă, muncă asiduă şi înlăturarea mediocrităţii;
–          obţinerea an de an, a unor rezultate meritorii în activitatea de învăţământ, la concursuri pe discipline;
–          adaptarea liceului, în raport cu noile profesii cerute de economia de piaţă;
–          colaborarea, fructuoasă, a conducerilor cu întreprinderea patronatoare, la început, cu diferite instituţii şi întreprinderi particulare, precum şi realizarea unui parteneriat cu unităţi de învăţământ din Comunitatea Europeană;
–          creşterea numărului de clase, de la an la an şi a numărului de elevi a determinat o creştere a colectivului didactic, prin venirea unor noi generaţii tinere, care s-au integrat cerinţelor impuse de şcoală, prin pregătirea de specialitate şi dorinţa de a face mai mult.