Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu” dispune de o bază didactico-materială, care în decursul celor 50 de ani a fost continuu dezvoltată, modernizată şi adaptată la cerinţele reclamate de procesul instructiv- educativ, de structura şcolii, precum şi de noile niveluri de învăţământ, profiluri şi filiere şi meserii.
În evoluţia şcolii şi în extinderea bazei materiale se disting câteva etape, legate, în mod direct de contribuţia directorilor.
În perioada cuprinsă între 1968-1982, directori: Tomescu Ion (1966-1982) şi directori adjuncţi, Georgescu Alexandru ( 1966-1972), Chicireanu Rodica ( 1975-1982), baza materială cuprindea un sediu modern cu parter şi două nivele, cu 14 săli de clasă, 2 laboratoare de fizică- chimie, 2 ateliere, cancelarie, birouri, sală pentru bibliotecă, 2 cămine- internat cu o capacitate de 300 de locuri şi o cantină.
Perioada cuprinsă între 1982-1990 este marcată de prezenţa la conducerea şcolii a directorului, Tudose Dumitru şi a directorilor adjuncţi, Voicu Elena ( 1982- 1985) şi Mareş Gheorghe. Şcoala este dotată cu cărţi şi discuri pentru cabinetul de limba română, planşe pentru matematică, biologie, geografie, mape pentru istorie şi ştiinţe sociale, un modul de fizică- nucleară, linie cu pernă de aer şi piese de schimb pentru aparatul de proiecţie la laboratorul de fizică, diferite substanţe chimice, vase de laborator, termometre pentru laboratorul de chimie. O continuare a activităţii educative din şcoală, a constituit-o activitatea din internat, coordonată de  pedagog, Neacşu  Lucia. În perioada 1983-1984, şcoala avea 70-80 de elevi interni.
În perioada, 1990-1999, la conducerea şcolii s-a aflat echipa formată din: director Dumitrescu Gheorghe şi directori adjuncţi: Voiteanu Petre, Leon Dumitru ( 1990-1996) şi Bucurică Cristina ( 1996-1999). Baza materială a fost îmbunătăţită şi diversificată prin efectuarea de reparaţii sau achiziţii din veniturile, realizate prin autofinanţare: chirii, taxe de şcolarizare, fondul comitetului de părinţi, modificarea manoperei de la instruirea practică şi câteva sponsorizări. Astfel, a fost reparată dulgheria câtorva săli de clasă din căminul 2, s-a procurat un video-player pentru utilizarea casetelor video-didactice, a fost trecută linia telefonică a şcolii pe centrala digitală, pentru  o mai bună comunicare cu şcoala elveţiană Tolochenaz, a fost amenajat cabinetul catedrei tehnice şi cel de limbi străine cu mochetă şi dulapuri. De asemenea, o parte din parcarea şcolii, circa 15 m2 , a fost betonată, a fost reparată instalaţia sanitară din căminul I şi cea de la atelierele din strada Mărăşeşti, s-a amenajat amfiteatrul de la etajul II, azi cabinetul de istorie şi au fost confecţionate 25 de pupitre şcolare pentru o sală de clasă. De la bugetul republican, s-au mai procurat: 2 calculatoare Pentium, 40 de scaune, pentru internat şi 10 lustre.
O noutate pe care a adus-o anul şcolar, 1997-1998, a fost aceea că unitatea noastră a efectuat lucrări de reparaţii şi manufacturare a unor obiecte, ca urmare a comenzilor făcute de către mai multe şcoli. Această acţiune se datorează unui ordin al Ministerului Educaţiei Naţionale, care specifica că aceste lucrări trebuie făcute, în primul rând, de către unităţile şcolare , care au astfel de posibilităţi şi mai apoi de societăţile comerciale. În baza acestui Ordin, câteva echipe de elevi, conduşi de maiştrii Cărburenu Gheorghe, Ilie Alexandru, Gheorghe Cătălin au executat lucrări de reparaţii, în timpul verii, pentru şcolile 24 din Ploieşti, Plopu, liceul „Nichita Stănescu”,, Grupul Şcolar de Chimie, Grupul Şcolar Petrol-Teleajen,  Grupul Şcolar Auto, Ploieşti.
În perioada 1999- 2008, datorită directorilor: Voiteanu Petre, Avramescu Rodica şi Bucurică Cristina baza materială a şcolii cunoaşte noi îmbunătăţiri.
În anul şcolar, 2000-2001, şcoala este dotată cu 2 laboratoare de informatică, moderne. În cadrul celor două cămine, sunt amenajate săli de clasă ,ateliere şi o micro sală de educaţie fizică pentru desfăşurarea orelor pe timpul iernii.
Localul şcolii dispune de : 6 săli de clasă, 2 laboratoare de fizică- chimie, 12 cabinete ( tehnic, desen, instalaţii, biologie, limbi străine, istorie, geografie, ştiinţe socio-umane, limba română, limbi moderne, matematică, knauf) , bibliotecă , care dispune de sală de lectură şi o sală depozit şi două anexe pentru arhivă şi biologie.
Clădirile internatelor dispun de: 2 laboratoare de informatică, 1 cabinet multimedia cu 75 de calculatoare, 4 ateliere tâmplărie ( prelucrări manuale), 2 ateliere instalaţii, 1 atelier prelucrarea lemnului, 7 săli de clasă distribuite în cele două cămine, o microsală de sport şi camere destinate cazării unui număr de 120 de elevi.
În anul 2006, cabinetul de istorie a fost decorat cu materiale noi, prin grija profesoarei de istorie, Serghie Daniela, iar în 2009, a fost reamenajat prin schimbarea şi a parchetului. De asemenea, în 2008 a fost amenajată o sală Ael, unde cadrele didactice pot desfăşura lecţii moderne, utilizând softuri educaţionale.
Toţi elevii şcolii au acces la calculatoare, în cadrul orelor de informatică, dar şi în cadrul orelor de la disciplinele pentru care există softuri educaţionale.
În anul 2008, terenul de sport a fost reamenajat şi împrejmuit, iar cancelaria a fost mutată într-o sală mai spaţioasă şi dotată cu mobilier modern şi elegant.