TOMA N. SOCOLESCU

(1848-1897)

Toma N. Socolescu reprezintă o personalitate marcantă a arhitecturii româneşti moderne, făcând parte dintr-o, ilustră, familie de arhitecţi, ale cărei origini se trag de peste munţi, din  Ardeal. Se pare că, familia Socol, din Berevoiul- Mare, ţinutul Făgăraşului este o ramură a familiei Socol, din Muntenia. Nicolae Iorga a găsit, strămoşi, Socol printre întemeietorii oraşului Făgăraş. Documentele afirmă că, pe la 1846, cinci fraţi Socol vin în Muntenia. Unul dintre aceştia este, arhitectul, Nicolae G. Socol (n?- decedat 1872), care s-a stabilit în Ploieşti şi şi-a schimbat numele în  Socolescu.
Nicolae G. Socolescu, arhitect, cu studiile făcute la Viena, „era urmaş al unei familii care, printr-un strămoş, îndepărtat, căpătase rang boieresc, la 1655 de la George Rakoczi”.1 La venirea în Ploieşti s-a stabilit în mahalaua Sfântul Spiridon, unde a întâlnit-o pe Ioana Săndulescu, care i-a devenit soţie şi cu care a avut patru băieţi, dintre care doi arhitecţi:
1. Toma N. Socolescu- arhitect (1848-1897);
2. Nicolae G. Socolescu;
3. Gheorghe N. Socolescu;
4. Ion N. Socolescu- arhitect ( 1856-1924)
Toma N. Socolescu,  cel mai mare dintre fraţi s-a născut la 1848. A studiat Arhitectura în secţia condusă de arhitecţii Orăscu şi Benişu de pe lângă Şcoala de Belle-Arte din Bucureşti, obţinând diploma de absolvire,  semnată, în original, de Regele Carol I. Se căsătoreşte cu Alexandrina Nicolau (1860-1900), fiica unui mare negustor şi viticultor din Urlaţi, „frate cu Matache Nicolau, fost primar al oraşului Ploieşti pe la 1870”.2 Împreună cu aceasta are cinci copii:
1. Toma T. Socolescu- arhitect (1883-1960);
2. Florica T. Socolescu;
3. Smaranda T. Socolescu;
4. Ion T. Socolescu;

5. Corina Ioana Margareta Socolescu.

1.Arhitect Toma T. Socolescu, „Amintiri”, Editura Caligraf Design, Bucureşti, 2004, p.14
2. Idem

DE LA ŞCOALA PROFESIONALĂ LA  GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL „TOMA N. SOCOLESCU”, PLOIEŞTI
Şcoala Profesională de Construcţii a luat fiinţă la 15 octombrie 1958, conform Ordinului  240/27 septembrie 1958, dat de directorul Trustului de Construcţii. În primul an şcolar, 1958-1959, şcoala a funcţionat pe strada Aurel Vlaicu, numărul 3, unde acum se află sediul Administraţiei Financiare, a judeţului Prahova. Aici, într-un spaţiu, nu tocmai adecvat, şi-au desfăşurat cursurile trei clase., cu profilurile: zidari, dulgheri şi instalatori sanitari. Primul director al şcolii este Hristescu Liviu –  profesor de matematică.
O nouă etapă, în dezvoltarea şcolii, o reprezintă anul 1972, când, pentru prima dată sunt planificate primele clase, cu profiluri, în domeniul construcţiilor: constructori-structuri, finisori, instalatori, mecanici pentru utilaje în construcţii, electricieni, dar şi clase de desenatori –tehnici, tâmplari. Din 1972, şcoala îşi schimbă denumirea în „Liceul Industrial Numărul 5”. La conducerea liceului, se aflau inginer, Tomescu Ion- director şi profesor de matematică,  Mareş Gheorghe- director adjunct.
In anul şcolar, 1990-1991 liceul îşi va schimba denumirea în „ Grupul Şcolar Industrial de Construcţii – Montaj numarul 2”. Începând cu 1 februarie 1990, la conducerea şcolii este numit, de către Inspectoratul Şcolar Prahova, profesorul Dumitrescu Gheorghe, iar ca director adjunct, profesorul Leon Dumitru. Au apărut mai multe tipuri de profiluri şi meserii, în raport cu transformările, survenite în structurile economice şi sociale din judeţ şi cerinţele pieţei forţei de muncă. Sunt reînfiinţate clase de desenatori-proiectanţi la liceu şi de şcoală profesională, cu absolvenţi de opt clase. Tot, în acest an, se înfiinţează clase de ucenici, pentru meseriile de fochist, zugravi, vopsitori şi dulgheri. În anul şcolar, următor, iau fiinţă două clase de şcoală postliceală, cursuri serale pentru meseriile tehnician-proiectant, în construcţii şi respectiv, în instalaţii.
În 1992, în condiţiile în care şcolile sunt personalizate, şcoala primeşte numele, celebrului, arhitect al oraşului Ploieşti „ Toma N. Socolescu”. Aceasta s-a realizat la sugestia domnului, arhitect, Popescu Liviu. De la 1 septembrie 1992, şcoala funcţionează sub titulatura de Grup Şcolar Industrial „ Toma N. Socolescu”.
Din anul 2011, prin Ordin de Ministru, Grupul Şcolar Industrial „ Toma N. Socolescu” și-a schimbat titulatura în Colegiul Tehnic „ Toma N. Socolescu”.

Extras din „Monografia Colegiului Tehnic „Toma N. Socolescu”,

Editura Crepuscul, Ploiești, 2011,

realizata de prof. Serghie Daniela